Linda Fredrikke Martinussen

Linda er daglig leder, og etablerte Kurskollektivet i 2012. Hun er lektor med en mastergrad i tilpasset opplæring i norsk. I masteroppgaven undersøkte hun innvandreres læringsprosesser og suksesskriterier i innlæringen av norsk som andrespråk, og har god kunnskap om det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR), mappearbeid og digitale læringsformer.

Tidligere har hun jobbet som lærer i grunnskolen, videregående opplæring og i voksenopplæring. Hun jobber også med utvikling og produksjon av undervisningsmateriell for voksne, med spesielt fokus på differensiering og individuell tilpassing. I tillegg har hun lang erfaring med prosjektstyring, rekruttering og metodikk for opplæring av voksne innvandrere både i egne kurs og i samarbeid med ulike bedrifter og organisasjoner.

 

 


 

Aina Johnsen Rønning

Aina er til daglig lærer på en ungdomsskole i Drammen, hovedsakelig i tysk for alle trinn. Hun har Cand.Mag i historie, litteraturvitenskap og sosialantropologi i tillegg til PPU og årsstudium i tysk, så hun jobber med ulike fag på ungdomstrinnet. En stor del av jobben er også å gi forsterket norskundervisning for nylig ankomne flyktninger og andre som strever med norske begreper og terminologi.

Hun har jobbet i 25 år som redaktør og journalist i ulike fagblader før hun etterutdannet seg og skiftet over til læreryrket. Jobben som journalist innebar mye reising, og hun har rapportert fra steder som Irak, Myanmar og Pakistan. Det har gitt henne en god flerkulturell forståelse, og grunnfaget i sosialantropologi har kommet godt med.

Aina har også tidligere gitt privatundervisning, både digitalt og ansikt-til-ansikt, og er vant med digitale hjelpemidler. Best trives hun når undervisningen er knyttet til en konkret utfordring, som en eksamen eller innleveringsoppgave. For eksempel når elever skal levere inn en hjemmeeksamen, og trenger rådgivning på språk, oppbygging og kilder. Jo mer konkret en utfordring er, jo enklere er det å se hvor eleven står fast og hva som skal til for å hjelpe han eller henne videre. Aina bor i Drammen, er 48 år og har to voksne barn.

 


 

Nick Ingham

Nick kommer fra England, men har bodd i Bodø i 6 år. Han har en bachelorgrad i engelsk og amerikansk språk og litteratur. Han har undervist i flere sammenhenger, blant annet «open – access» – studenter i University of Cambridge Institute of Continuing Learning. Han tilbyr engelskundervisning og arbeid med tekst og manus mellom norsk og engelsk.

 


 

Marit Krogtoft

Marit er førsteamanuensis på Nord universitet med doktoravhandling i studier av profesjonspraksis, der tittelen på avhandlinga var “Praktiske arbeidsformer i norsk på ungdomstrinnet”. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur, med norsk som andrespråk som én av tre fagkretser. I tillegg inngår et semesteremne i norsk som andrespråk i cand.mag.-graden hennes, pluss grunnfag i lingvistikk, mellomfag i nordisk språk og litteratur og et semesteremne i latin.

Hun har undervist i norsk som andrespråk både for elever fra språklige minoriteter på videregående skole og på Kurskollektivet, og i samme emne i lærerutdanningene ved Nord universitet. Dessuten har hun vært med å organisere og undervise på et 30 stps kurs i migrasjonspedagogikk i samarbeid med Voksenopplæringa i Bodø for noen år siden. Hun har lang undervisnings- og veiledererfaring og har i tillegg vært studieleder på lærerutdanningen.