Faglighet

  • Alle våre kursholdere er fagpersoner med lang erfaring og undervisningskompetanse.
  • Vi er godkjent av Kompetanse Norge (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, underlagt Kunnskapsdepartementet) som privat tilbyder av norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
  • Vi bruker den europeiske språkpermen (European Language Portfolio) som Europarådet har utviklet for å tilpasse undervisningen best mulig til hver enkelt deltaker.
  • Innovasjon Norge har tilkjent Kurskollektivet et tilskudd for 2013, 2014 og 2015 for å utvikle materiell knyttet til opplæring av voksne innvandrere i norsk. Det betyr blant annet at materiell som brukes i undervisningen er Kurskollektivets eget og gratis for deltakerne.

Fleksibilitet

  • Det er max 8 deltakere per kurs for å ivareta individuell tilpassing og oppfølging, noe som gir gode arbeidsvilkår og tid til å jobbe med både skriftlig og muntlig språkutvikling for hver enkelt i gruppen.
  • Vi tilbyr norskkurs for lokale bedrifter, privatpersoner og kommunale foretak, og kan tilpasse kurs til alle nivåer og for alle yrkesgrupper på forespørsel.
  • Vi tilbyr også faglig bistand og veiledning i ulike prosjekter.
  • Kurskollektivet er politisk og religiøst uavhengig og står for antirasisme og en miljøvennlig forbruksprofil.

Samarbeidspartnere
IN-BokmålKOPI

 

 

 

 


 

Nordlandssykehuset_logo_internett_500px