Språktjenester

Tilgjengelige språk: norsk, engelsk, polsk.

OVERSETTELSE

SPRÅKVASK – omfattende (omskriving)

500,- fra 0 – 2500 tegn, 500,- / time for større oppdrag*

500,- fra 0 – 2500 tegn, 500,- / time for større oppdrag*

SPRÅKVASK (setningsoppbygging, formuleringer, tekstoppbygging) 350,- pr 2500 tegn *
KORREKTUR (rettskriving, tegnsetting, grammatikk og ordvalg) 250,- pr 2500 tegn *
VEILEDNING  500,- / time (08.00 – 16.00)

*Minimumsordre korrektur / språkvask er på 500,- pr ordre. Ved større oppdrag avtales timeantall / pris på forhånd. Det er noen ganger nødvendig med veiledningstimer i tilknytning til korrektur / språkvask i forkant av oppdraget for å gjennomgå teksten med oppdragsgiver, dette gjelder spesielt for tekster oversatt til norsk.

 

En A4 – side med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5 tilsvarer omtrent 2300 – 2500 tegn.

Kontakt oss for å få et pristilbud!