Prisliste vår 2018

Kurs

Norskkurs

Kartlegging, individuell

A1 – C1 kveld

Kursmateriell + Moodle

Individuelle timer, dagtid

Individuelle timer, kveld

Formidlingskurs

Kreativt skrivekurs

Språktjenester

Tidsbruk

1 skoletime = 45 min

1t

2 – 4 t per uke, 40 timer per modul

x

1t

1t

Pris

x

250,-

4.800,-

Inkludert

500,-

600,-