Linda Fredrikke Martinussen

Linda etablerte Kurskollektivet i 2012, og er pedagogisk ansvarlig og daglig leder. Hun er lektor i norskdidaktikk og ble ferdig med en masterutdanning i tilpasset opplæring i norsk i 2018.  I masteroppgaven undersøkte hun innvandreres læringsprosesser og suksesskriterier i innlæringen av norsk som andrespråk, og har god kunnskap om det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR), mappearbeid og digitale læringsformer.

Tidligere har hun jobbet som lærer i grunnskolen, videregående opplæring og i voksenopplæring, og hun har lang erfaring med tilpasset opplæring. Hun jobber også med utvikling og produksjon av undervisningsmateriell for voksne for Terskel Forlag, som også holder til i Kurskollektivets lokaler.

 


 

Aina Johnsen Rønning

Aina er 46 år og har jobbet som redaktør/journalist i 23 av dem. Hun har en cand. mag – grad i historie, litteraturvitenskap og sosialantropologi, og har videreutdanning i samfunnsdidaktikk, medievitenskap og tysk. Aina har jobbet mye opp mot det juridiske miljøet, har hjulpet flerkulturelle i rettsprosesser og med tilsvar på rettsdokumenter. Hun er også godt kjent med nettundervisning og ulike former for for digitale hjelpemidler. Aina har bred internasjonal erfaring, og har både norsk, engelsk og tysk som arbeidsspråk.

 


 

Nick Ingham

Nick kommer fra England, men har bodd i Bodø i 6 år. Han har en bachelorgrad i engelsk og amerikansk språk og litteratur. Han har undervist i flere sammenhenger, blant annet «open – access» – studenter i University of Cambridge Institute of Continuing Learning. Han tilbyr engelskundervisning og arbeid med tekst og manus mellom norsk og engelsk.

 


 

Marit Krogtoft

Marit er førstelektor med doktoravhandling i studier av profesjonspraksis, og skrev i 2019 en avhandling med tittelen «Praktiske arbeidsformer i norsk på ungdomstrinnet». Hun har hovedfag i nordisk språk og en cand. mag – grad med lingvistikk, nordisk språk og litteratur og latin i fagkretsen.

Hun har undervist i norsk som andrespråk på videregående skole, Nord universitet og Kurskollektivet, og har lang undervisnings- og veiledererfaring.