Linda Fredrikke Martinussen

Linda etablerte Kurskollektivet i 2012, og er pedagogisk ansvarlig og daglig leder. Hun er utdannet lektor med tilleggsutdanning i norskdidaktikk, IKT og historie fra Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Sør – Trøndelag, Universitetet i Nordland og Nord universitet. Tidligere har hun jobbet som lærer i grunnskolen, videregående opplæring og i voksenopplæring, og hun har lang erfaring med blant annet mappearbeid, digitale læringsplattformer og tilpasset opplæring. Hun jobber i tillegg med utvikling og produksjon av undervisningsmateriell for voksne for Presens Forlag, som også holder til i Kurskollektivets lokaler. Hun er kursholder på norskkursene, formidlings – og skrivekursene.

 


 

 

Aina Johnsen

Aina Johnsen Rønning er 46 år og har jobbet som redaktør/journalist i 23 av dem. Hun er utdannet Cand. Mag i historie, litteraturvitenskap og sosialantropologi, og har videreutdanning i samfunnsdidaktikk, medievitenskap og tysk. Aina har jobbet mye opp mot det juridiske miljøet, har hjulpet flerkulturelle i rettsprosesser og med tilsvar på rettsdokumenter. Hun er også godt kjent med nettundervisning og ulike former for for digitale hjelpemidler. Aina har bred internasjonal erfaring, og har jobbet både på engelsk og tysk. Hun er opprinnelig Bodøværing.

 


 

Nick Ingham

Nick kommer fra England, men har bodd i Bodø i 6 år. Han har en bachelorgrad i engelsk og amerikansk språk og litteratur. Han har undervist i flere sammenhenger, blant annet «open – access» – studenter i University of Cambridge Institute of Continuing Learning. Han tilbyr engelskundervisning og arbeid med tekst og manus mellom norsk og engelsk.