Påmelding

Påmelding mottas skriftlig via epost, kontaktskjema på nettsiden eller ved personlig oppmøte/kartlegging. Etter at påmeldingen er bekreftet, sendes faktura og informasjon om betaling og vilkår på epost til kursdeltakeren.

Kursavgiften må betales innen fristen, men det er mulig å dele avgiften i to avdrag etter avtale. Da sendes 1. faktura etter påmelding, og 2. faktura 30 dager senere. Dette må avtales ved påmelding, og medfører et gebyr på 100,- som legges til første faktura.

Avbestilling

Avbestilling må leveres skriftlig per epost eller brev. Ved avbestilling senest 7 dager før kursstart, er det ingen gebyr. Avbestilling senere enn 7 dager før kursstart belastes med et gebyr på 20% av kursavgiften. Avbestilling på dato for kursstart eller senere godkjennes ikke, og kursavgiften må betales i sin helhet.

Sykdom

Dersom kursdeltakeren må avbryte et påbegynt kurs grunnet sykdom, må legeattest fremvises. Det gis da refusjon for kursets resterende timer fra den datoen Kurskollektivet mottar dokumentasjonen. I tillegg kommer et gebyr på 250,-

Angrerett

Jfr Angrerettloven § 19: «Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom. Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. I slike tilfeller er man i stedet henvist til de av-bestillings regler som gjelder.» Dette betyr at Kurskollektivets regler for avbestilling gjelder.

Annet

Moodle brukes til ukeplan, innlevering av oppgaver og fagstoff. Passord og brukernavn deles ut første kursdag. Trådløst internett er tilgjengelig i lokalene, og en del bøker og norske filmer som du kan låne gratis. Når vi har undervisning, kan du bruke fellesarealet til å sitte og lese, jobbe med lekser eller andre ting. Ønsker du mer hjemmearbeid enn vi deler ut i timene, må du gjerne ta kontakt og be om det.

Fravær meldes på sms til 48002747. Hvis du kommer senere enn 10 minutter etter oppstart, må du vente til neste time før du går inn i gruppa slik at du ikke forstyrrer de andre.

Kursbevis deles ut siste kursdag, og du må ha 80% oppmøte samt ha betalt hele kursavgiften for å få kursbevis. Du får samtidig en oversikt over hva du bør jobbe med videre med hensyn til uttale, grammatikk/skriving, muntlig produksjon og samhandling. Kopier av kursbevis kan sendes på epost eller brev og koster 50,-.

Kursene starter opp ved et minimum av deltakere, se hvert enkelt kurs for antall.

Max antall deltakere pr kurs er 8, dette for å ivareta individuell tilpassing.

Alle deltakere på kurs av lengre varighet (4 uker eller mer) får utarbeidet en individuell plan.Undervisningen forholder seg til det felles europeiske rammeverket for språk, CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) og bruker Den Europeiske Språkpermen (ELP) som et av verktøyene.