Norskopplæring av utenlandske ansatte

Gode norskkunnskaper gir trygghet både for den ansatte og for bedriften, letter kommunikasjon med kunder og sikrer en stabil arbeidsstokk. Erfaringsmessig er det en god investering for en bedrift å påkoste norskkurs for potensielle eller eksisterende arbeidstakere.

Hver deltaker blir kartlagt ved oppstart, og det utarbeides konkrete mål for opplæringen. Kursene har maksimalt 8 deltakere per gruppe, dette for å ivareta individuell tilrettelegging slik at det oppnås maksimal progresjon.

Vi har et godt samarbeid med flere bedrifter i ulike bransjer i Nordland, og kan skreddersy kurs eller konsepter til den enkelte bedrift. Norskopplæringen kan yrkesrettes slik at den tilpasses den type arbeid deltakeren eller gruppen har.

Vi bidrar også med veiledning i utforming av rutiner for språkarbeid på arbeidsplassen med fokus på kompetanseheving og dokumentasjon av måloppnåelse.

 

Ta kontakt på mail til linda@kurskollektivet.net eller på telefon 48002747 for mer informasjon.