Kurs i kreativ skriving

En spennende workshop hvor du lærer enkle grep for å skrive bedre tekster i flere sjangre.

– hvordan begynne på en skriveprosess, innfallsmetoder og planlegging

– bevisst språkbruk- skriveteknikk i ulike sjangre

– tilbakemelding fra kursholder og andre deltakere

– kreativ idemyldring

– hvordan jobbe videre med egen skriving?

 

Du får materiale og oppgaver på kurset, det eneste du trenger er skrivekløe, penn/papir eller pc. Har du påbegynte prosjekter får du tilbakemeldinger og hjelp til å jobbe videre med disse. Kurset holdes over 2 dager, lørdag og søndag mellom 12-17 (til sammen 10 timer), og koster 800,- per person. Det er hovedsaklig ment for deltakere over 16 år og starter opp ved minimum 6 deltakere. Det er kun 10 plasser på kurset for å ivareta hver enkelt best mulig, det settes eventuelt opp flere kurs ved behov. Dato for kurset publiseres fortløpende. Bindende påmelding eller spørsmål om kurset sendes på mail til kontakt@kurskollektivet.net

 

Program og innhold

Lørdag

– Metoder for å strukturere tekst med fokus på form. Det gjennomgås noen nyttige verktøy som kan hjelpe deg å planlegge noveller og lengre fortellinger.

– Forholdet mellom innhold / form og hva det innebærer for skriveprosessen.

– Øvelser i idemyldring og assosiasjon, skriveøvelser.

– Bevisst språkbruk og skrivetekniske grep med hensyn til innhold, skriveøvelser og respons på deltakernes tekster.

Søndag

– Bevisst språkbruk og skrivetekniske grep del 2, øvelser og skriveverksted.

– Sjangre og form knyttet til disse, kort innføring.

– Rytmisk lyrikk, sangtekster og viser. Om musikk og språk, rytmen i ord og hvordan du finner den. Skriveøvelser.

– Poesi og ulike måter å skrive dikt på. Haiku – skriving og forsøk på å tilfredsstille det narrative begjær.

– Responsrunder og planer for videre skriving.

 

Det blir holdt korte foredrag / innføringer i de ulike teknikkene, og gitt mye tid til å skrive, diskutere og reflektere over det du jobber med. Øvelsene er konkrete, krever ingen forkunnskaper og gir deg forhåpentligvis inspirasjon og lyst til å skrive mer!