C1_knapp

Effektiv språkbruk

For språkbrukere som ønsker å videreutvikle vokabularet og kunne bruke ulike språkstiler i ulike kontekster. På dette kurset jobber vi også med tempo og flyt i muntlig interaksjon og – produksjon.

Lytte: Lengre, sammenhengende tale, også ustrukturert og implisitt innhold. TV og film uten altfor store anstrengelser.

Lese: Lange, komplekse fakta- og skjønnlitterære tekster, fagartikler og instruksjoner som er utenfor mitt fagfelt. Legger merke til stilnivå og språkbruk.

Snakke: Flytende, spontant, fleksibelt og effektivt uten å måtte lete etter uttrykksmåter. Presise formuleringer av ideer og meninger, hensiktsmessig valg av språk. Klare, detaljerte beskrivelser av komplekse emner, delmomenter, utdypning og konklusjon.

Skrive: Klare, strukturerte tekster som uttrykker synspunkter. Komplekse emner i ulike sjangre, bruke ulike språkstiler og være bevisst på mottaker.