B2_knapp

Avansert mellomnivå

For viderekomne / avanserte språkbrukere. Fokus på muntlig og skriftlig språkbruk i ulike kontekster. Vi jobber med varierte språkstiler, tempo og flyt i kommunikasjonssituasjoner og videreutvikling av vokabularet knyttet til de ulike områdene. 

Lytte: Lengre foredrag og taler, argumentasjonsrekker om kjente emner. De fleste nyhetsprogram på TV og de aller fleste filmer hvor man bruker standard tale.

Lese: Artikler og aktuelle rapporter, uttrykk for holdninger og synspunkter. Moderne prosalitteratur.

Snakke: Delta aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger, uttrykke og begrunne synspunkter, bruke språket relativt flytende og spontant. Klare og detaljerte beskrivelser, forklare et synspunkt på en problemstilling og gjøre rede for fordeler og ulemper ved ulike alternativer.

Skrive: Klare, detaljerte tekster om mange emner du interesserer deg for. Rapport og argumenterende tekst. Brev som viser betydningen av visse hendelser og erfaringer.