B1_knapp

Mellomnivå/terskel

For viderekomne som har en del norskkunnskap og vil lære mer. Vi jobber med lengre tekster, mer avansert grammatikk og kommunikasjon i ulike situasjoner du møter i hverdagen, i studier og på jobb.

Lytte: Forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om arbeid, skole og fritid, mange radio- og TV-programmer eller emner av personlig/faglig interesse.

Lese: Tekster med dagligdagse, vanlige ord og uttrykk, beskrivelse av hendelser, følelser og ønsker.

Snakke: Delta uforberedt i samtale om kjente emner eller som handler om familie, hobby, arbeid, reise og aktuelle hendelser. Forklare og begrunne meninger og planer, fortelle om en bok/film eller om hendelser og erfaringer.

Skrive: Enkle, sammenhengende tekster om emner av personlig interesse. Skrive brev og beskrive opplevelser og inntrykk.