A2_knapp

Grunnleggende

For deg som kan litt norsk, men trenger å lære grunnleggende grammatikk, jobbe med vokabular og setningsoppbygging og lydlære / uttale.

Lytte: Informasjon om/beskrivelse av familie, nærmiljø, innkjøp og arbeidsliv. Korte beskjeder og meldinger.

Lese: Reklame, brosjyrer, menyer, rutetabeller og enkle, personlige brev.

Snakke: Høflighetsfraser og hilsninger, enkle samtaler om personer, utdanning og jobb.

Skrive: Korte beskjeder og personlige brev.