Formidlingskurs

Dette kurset inneholder en serie øvelser hvor vi gjennomgår emner som er nyttige både for kursholdere, veiledere og andre som ønsker å bli bedre til å formidle et budskap til små eller store forsamlinger. Vi stiller spørsmål som:

 

– Hva kjennetegner en god formidler?

– Hvordan forbereder du deg til å holde en presentasjon eller et kurs?

– Hvordan kan du forenkle, konkretisere og variere innholdet?

– Hvordan bidrar stemmebruk, kroppsspråk og blikkontakt til å understreke budskapet?

– Hva gjør du når du sier eller gjør noe feil?

– Hva betyr de første minuttene for helheten og veien videre?

– Hvordan tenke narrativ i formidlingen med hensyn til flyt, tempo og pauser?

– Hva slags etterarbeid/evaluering er hensiktsmessig?

– Hva slags materiell fungerer best i gitte kontekster: tekst, lyd, bilder?

– Hvordan aktivisere tilhørere?

– Hvordan se seg selv «utenfra»?

 

Det er mange måter å formidle et budskap på, og i dette kurset blir det gitt noen enkle oppgaver på forhånd som deltakerne skal jobbe med før oppstart som forberedelse til øvelser som gjøres på kurset.

Du får materiale og oppgaver på kurset, det eneste du trenger er penn/papir eller pc. Kurset holdes over 2 dager, lørdag og søndag mellom 12-17 (til sammen 10 timer), og koster 800,- per person. Det er hovedsaklig ment for deltakere over 16 år og starter opp ved minimum 6 deltakere. Det er kun 10 plasser på kurset for å ivareta hver enkelt best mulig, det settes eventuelt opp flere kurs ved behov. Dato for kurset publiseres fortløpende. Bindende påmelding eller spørsmål om kurset sendes på mail til kontakt@kurskollektivet.net