Det er viktig for oss å vite hva våre kursdeltakere sitter igjen med etter et kurs.

Hva har de lært? Hva trenger de å jobbe mer med?

Hvordan har kommunikasjonen med lærer vært? Hva synes de om sin egen innsats?

Vi gjennomfører deltaker – evalueringer på slutten av hvert kurs, og er i kontinuerlig dialog med deltakerne for å forsikre oss om at de får utbytte av opplæringen.


“It was a really nice course that I’ve been attending for about 6 months. I’ve learnt quite a bit of the language there, especially grammar and vocabulary. The atmosphere of the course was always pleasing and not stressful at all. There were not too many students in the group which gave me and the others opportunity to take part in all the activities, and not to feel excluded. Linda is really an amazing teacher who is involved into the process and is willing to help people to learn Norwegian.”